Óvoda
Vegyes életkorú csoportjainkban (20-23 fő) már 2,5 éves kortól.
Benjámin ovi: say hello! Az Óvoda angol-magyar kétnyelvű csoportot indít annak érdekében, hogy az ide járó gyermekek a lehető legmagasabb színvonalú képzésben részesüljenek. Let's go!
Kiemelt feladatunk a héber-judaisztika nevelés-oktatás megszervezése, mely az intézmény jellegéből adódóan átszövi a gyermekek mindennapjait.
Intézményünk megalakulása óta nyitva áll a Budapesten és környékén élő gyermekek, zsidó és a zsidó vallás, kultúra iránt érdeklődő nem zsidó családok előtt.

Pedagógiai Programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készült, kiegészülve a helyi sajátosságokkal, zsidó hagyományokkal. A folyamatos napirenden belül a játék segítségével adjuk át azokat a tudástartalmakat és zsidó hagyományokat, amelyek alapjául szolgálnak a zsidó életmódnak. Nevelésünkben hangsúlyossá válik a befogadás, a másság elismerése.

A kiváló felszereltségű, modern épületben működő intézményünkben a nevelés, gyermekközpontú, az egyéni képességek és a harmonikus gyermeknevelés a fő célunk. A felvétel egész évben folyamatos.

Vegyes életkorú csoportjainkban(20-23 fő) már 2,5 éves kortól fogadjuk a gyermekeket, ahol 2 óvodapedagógus és egy dajka segíti a napi programok megvalósulását. Hiszünk abban, hogy a különböző korosztályok együttes életéből fakadó lehetőségek és élmények jó hatással vannak a személyiség fejlődésére.

Az alapellátáson túl logopédiai fejlesztést, zenei képességfejlesztő foglalkozást, kézműves foglalkozást, mozgásfejlesztést, iskola előkészítő foglalkozást, biztosítunk.
Igény szerint önköltséges foglalkozásokat is ajánlunk: angol nyelvoktatás, úszás/korcsolya, foci, karate, alapozó terápia.

A gyermekeknek naponta háromszori kóser étkezést biztosítunk, mely alkalmazkodik a bölcsődés és óvodáskorú gyermekek igényeihez. Orvosi javallat esetén laktózmentes, gluténmentes és vegetáriánus étrendet is biztosítani tudunk.

Fontosnak tartjuk a nyitott, családias légkör megteremtését, ezért a mindennapokban is lehetőséget biztosítunk a szülőknek az óvodai tevékenységekbe való betekintésre, bekapcsolódásra. A családi nevelésre építve, a szülőkkel való kölcsönös együttműködés segítségével tudjuk eredményesen végezni a munkánkat.

Gyermekeink az óvodáskor végére, jól ismerik a magyar kultúrát, melyben élnek, ugyanakkor természetessé válik zsidóságuk.

Nevelőtestületünk olyan nyitott, tapasztalt, elkötelezett óvodapedagógusokból, kisgyermeknevelőkből, dajkákból áll, akik szeretik hivatásukat, kreatívan gondolkodnak, fogékonyak az innovációkra és mindennapi munkájuk során a gyermekek biztonságát, fejlődését tartják szem előtt.
Programunk - Napirendünk
A háromszori kóser étkezés napi díja: 1000 Ft
Az alapszolgáltatáson túli fejlesztések napi térítési díja: 2000 Ft
Hétfőtől csütörtökig: 7:00 - 17:00

Pénteken
(03.21. és 10.21. között): 7:00 - 16:00
(10.21. és 03.21. között): 7:00 - 15: 00
Óvoda
Külön foglalkozások, amik a térítési díjban benne vannak:
Logopédia
Szobrász Judit Logopédus, fejlesztő pedagógus, TSMT terapeuta
zenei képességfejlesztés
Goldmann Anikó héber nyelvtanár zeneterapeuta
Tartásjavító, mozgásfejlesztő torna
Fekecsné Petes Andrea kisgyermeknevelő
judaisztika
Bozzai Judit és Langfeld Judit óvodapedagógusok és liturgiatörténeti előadók
héber nyelv
Goldmann Anikó héber nyelvtanár, zeneterapeuta
Iskolaelőkészítő foglalkozás
Böcskei Andrea óvodapedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
Robotika foglalkozás
Óvodapszichológusi ellátás
Gutai Katalin pszichológus
Önköltséges foglalkozások az óvodában:
Angol nyelv
Jump & Fun Nyelviskola, Gulácsi Annamária nyelvtanár
Karate
AC Sinus SE., Himpli Lénárd sensei
Foci
BMC SE. Beer György, edző
tel: +36209569344
Úszás/Korcsolya
változó helyszín
Balett
Lenkei Dzsenifer tánctanár
kézműves műhely
Német Krisztina üvegművész
Körbenézek
Mielőtt gyermeke csatlakozna egy csoporthoz, megismerkedhet velünk, az óvoda körülményeivel és légkörével. Adja meg elérhetőségét és kapcsolatba lépünk Önnel.
Munkatársaink
sárga - lila - piros - kék csoport
Bőczén Zsuzsa
Intézményvezető
Az óvónői értettségi után óvodapedagógusi diplomát szereztem, majd óvodai közoktatási szakértői és közoktatás vezetői szakvizsgát tettem.

1992 óta óvodapedagógusként dolgozom, 2004-től két év kihagyással a Benjamin Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusaként, 2008 óta intézményvezető helyettes beosztásban és 2019-től intézményvezetőként. Kisgyermek korom óta óvónéni szerettem volna lenni, mindig megtaláltam a közös hangot a nálam kisebb gyermekekkel is.

A pályán töltött 30 év alatt mindig törekedtem a megújulásra, a pedagógiai, szakmai felkészültségre, ezért igyekszem mind a mai napig részt venni több továbbképzésen, szakmai konferencián.
Sárga csoport
Böcskei Andrea
óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus
Böcskei Andreának hívnak, 1986-óta vagyok óvónéni. 3 éves korom tudom, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. 1992 óta, 1 év kihagyással dolgozom a Benjamin oviban. 2 diplomám van, a másodikat a fejlesztő differenciáló pedagógusi szakon szereztem. A családomon kívül az ovi a második otthonom. Az állandó önképzés fontos a számomra, hogy minél többet át tudják adni a gyerekeknek mind érzelmi és értelmi nevelés terén.
Bánkuti Adrienn
óvodapedagógus
Jenei Károly Antalné
óvodai dajka
Jenei Károly Antalné vagyok. Bihartordáról költöztem Monorra. Két nagy gyermekem van és egy 19 hónapos unokám. 2017 óta foglalkozom gyerekekkel. Jelenleg a Benjamin Óvoda és Bölcsödében dolgozom mint dajka. Nagyon szeretem a gyerekeket, szeretek itt dolgozni mert a munkatársak segítőkészek, kedvesek, empatikusak. Kreatív vagyok, ötleteimmel igyekszem segíteni az óvodapedagógusok munkáját. Óvodánk előtérbe helyezi a környezettudatos nevelést és az egészséges életmódra nevelést, ami nagyon fontos számomra. A gyerekek korszerű, szép helyen játszhatnak, tanulhatnak idegen nyelvet és sportolhatnak és még sokféle foglalkozáson vehetnek részt.
Beck Katalin
pedagógiai asszisztens
Nyolc éve dolgozom dadusként.
Türelemmel, kreativitással, jó problémamegoldó képességgel és szervezőkészséggel rendelkezem. A gyerekekkel - barátságos természetemnél fogva - mindig is könnyen teremtettem kontaktust, hamar a bizalmukba fogadnak.
Fontos számomra a folyamatos önképzés a tanulás!
Szeretek kézműveskedni és ebbe a gyerekeket is bevonni!
Szabadidőmet családom és kutyáim társasságában szerettem tölteni.
piros csoport
Langfeld Judit
óvodapedagógus, intézményvezető helyettes
Langfeld Judit vagyok, 16. éve dolgozom a B.ZS.H. Benjámin Óvodájában , mint óvónő. (Az intézményben már évek óta bölcsőde is működik.) Szívem szerinti közösség és igazi második otthon számomra ez a hely. Mondhatom nyugodtan, hogy a zsidósághoz való tartozásom itt valósulhatott meg végérvényesen. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy két munkatársammal együtt elvégezhettük az ORZSE Liturgiatörténeti szakát, mivel én felnőttként értesültem zsidó származásomról. A nagyon közvetlen, családias hangulatban folyó nevelő munka, a gyerekekkel való szeretetteljes napi kapcsolat érzelmileg is feltölt. A kolléganőimmel, nem csak munkakapcsolatban vagyunk, hanem szakítunk időt egy-egy szabad esti beszélgetésre, esetleg színházra. Nincs extra hobbim. Óvónőként, igyekszik az ember kreatívan gondolkodni, ügyeskedni, szépen mesélni, és mindent a kisgyermekek javára fordítani megerősítve a zsidó ünnepek, hagyományok nyújtotta közösségi nevelést.
Beöthy Ildikó
óvodapedagógus
2010-ben kaptam meg az óvodapedagógusi diplomámat. Ezután megszületett három kislányom, így 2018-ban kezdtem el óvónőként dolgozni. A Benjamin Óvodában 2019 óta dolgozom, ami - az óvoda családias, bensőséges légköréből adódóan - kezdettől fogva örömteli volt a számomra. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden gyermek egy individuum, egy személyiség, és ebből fakadóan minden gyermek más és más, eltérő képességekkel. Hiszem, hogy egy szeretetteljes, biztonságos, elfogadó közegben szabad utat engedhetünk a képességek, és a személyiség kibontakozásához. Fontosnak tartom az identitás kialakulását, így a Benjamin Óvoda szerintem egy nagyon jó „kiindulási pont" a zsidó kisgyermekek számára, mert megalapozza a zsidóság, a zsidó kultúra és hagyomány iránti szeretetüket.
Oláh Ibolya
óvodai dajka
7 éve váltottam egy hatalmasat a munkámban, ugyanis kereskedelemben dolgoztam nagyon sokáig. De úgy éreztem hogy gyerekek között szeretnék lenni, mert velük találom meg azt az összhangot, amire szükségem van. Mind a 3 saját gyermekem már szinte felnőtt és mindhárman a Scheiber falai között nevelkedtek. A Benjámin óvodában érzem "otthon" magam és szeretnék még sokáig itt gondoskodni az ovisokról.
lila csoport
Bozzai Judit
óvodapedagógus
Negyven éve vagyok óvónéni, és pár hónapja nagymama.
Talmud Tórát tanítok az óvodában, és a Frankel zsinagógában.
A gyerekek a hobbim, és mostanában rákaptam a festésre, rajzolásra, mint kifejezési lehetőségre.
A Benjamin óvoda az a hely, ahol zsidóságom kiteljesedett, és azt hiszem, ez mindent megmagyaráz!
Beneczki Ferencné
óvodapedagógus
Beneczki Ferencné, Rozi óvónéni vagyok és a Lila csoportban dolgozom. Sopronban szereztem a diplomámat, 1976-óta vagyok pedagógus. A Benjamin Óvodába 2012-be kerültem. Izgalmas kihívás volt számomra az óvoda Pedagógiai Programjának és a zsidóság kultúrájának megismerése, ötvözése.

Nyugdíjazásom után újra visszajöttem dolgozni. Két gyermekem már felnőtt és nagyon-nagyon hiányoztak a gyerekek és az óvoda kiváló közössége.
Majoros Ágota
óvodai dajka
kék csoport
Rutkai Éva
óvodapedagógus
Eperjesi Tamara
óvodai dajka
Eperjesi Tamara vagyok. 3 éve dolgozom óvodai dajkaként, a gyermekek szeretete sodort erre a pályára, hiszen azelőtt teljesen más területen tevékenykedtem. 2 gyermekem és 4 unokám van, szeretem a humor oldaláról megközelíteni a problémákat. Igyekszem kreatív ötletekkel hozzájárulni a gyermekek fejlesztéséhez, a csoportszoba díszítéséhez és együttműködni csoportom óvodapedagógusaival.
Felkainé Deák Júlia
óvodapedagógus
Lépjen kapcsolatba velünk
Kapcsolat
Telefon: +36 30 695 6625
+36 1 251 0577
E-mail: benjamin@bzsh.hu
Könnyen megközelíthető
Az 5, 32 busz és a 74 trolibusz megálló közvetlen közelében.

Hogyan lehet eljutni
Az M3 bevezető szakaszánál a Nagy Lajos király útján kell lehajtani.